Jumat, 10 Mei 2013

Mari Waqaf

Adakah Anda Sudah Bersedia Untuk Melakukan Ibadah Waqaf Tunai Untuk Kepentingan Ummat ?.
Mungkin anda pernah memiliki niatan  untuk melakukan ibadah waqaf apabila Anda sudah mempunyai dan harta untuk diwaqafkan menjadi masjid, tanah perkuburan umat Islam atau sebagainya?.

Ya, benar. Niat Anda itu  murni dan sangat dipandang mulia oleh agama. Namun, mungkinkah kita  mempunyai harta sejumlah itu  untuk Ibadah Waqaf saat  ini ?. Mungkin, Anda juga sedang menyimpan duit secara perlahan dan berangsur-angsur lalu berniat baik kelak akan menggunakan dana simpanan itu  untuk membeli tanah waqaf untuk diberikan kepada masjid atau Majlis Ummat Islam yang menerima dan mengelola Waqaf ?.

Apakah Tujuan dari adanya waqaf berupa waqaf tunai?

Waqaf merupakan salah satu cara ibadah atau cara mendekatkan diri kita kepada Allah (taqarrub ilallah) berupa menyerahkan harta kekayaan. Waqaf juga merupakan salah satu ibadah yang Utama dalam Islam yang diizinkan oleh syari'at. 

Ketahuilah bahwa Waqaf itu adalah perilaku dan amalan  tradisi yang disukai  para Penguasa Muslim dan hartawan-hartawan muslimin di abad-abad dan pertengahan Islam yang dilakukan secara meluas khususnya di negara-negara Arab dan Asia Tengah. Sehingga dikebanyakan negara Arab - terutama terhadap amaliah waqaf ini, melembagakannya dalam suatu  kementerian khusus untuk mengelola urusan harta wakaf – agar pengelolaan harta waqaf menjadi lebih baik.

Kami mengajak Anda untuk berwaqaf tunai melalui media online ini :  1. CARA BERWAQAF
  2. MEMBAYAR WAQAF DENGAN ANGSURAN
  3. PENGERTIAN DAN NASH WAQAF
  4. LEMBAGA PENERIMA WAQAF TUNAI
  5. LOKASI YANG DIWAQAFTUNAIKAN
  6. PROMOSIKAN GERAKAN CASH WAQAF PADA PUBLIK